h o r r o l c

De 16e SLOEPrally  

Corona en de S.L.O.E.P feestactiviteiten

Ook voor de feestweek zoals die van 26 april tot en met 5 mei in Loosdrecht op de rol staat zijn de huidige coronaontwikkelingen inmiddels een belangrijk aandachtspunt. 
De voorbereidingen vanuit de Stichting S.L.O.E.P zijn al vanaf het begin van het jaar in volle gang.
Een grote groep vrijwilligers is met veel energie, inzet en enthousiasme aan de slag om de overvolle dag- en avondprogramma’s sluitend te krijgen.
Iedereen in Loosdrecht en omgeving staat in de startblokken en zeker ook nog met extra aandacht voor de 75 jaar bevrijdingsactiviteiten.

Maar een onvoorziene en serieuze bedreiging is om de hoek komen kijken. 
Iets waar ons bestuur niet aan voorbij gaat en zo snel als mogelijk op in wil spelen.
Samen met een aantal andere betrokkenen bij de feestweek heeft reeds overleg plaatsgevonden om na te gaan in hoeverre we nu al in kunnen spelen op de ontwikkelingen.
Er wordt ons gevraagd een paar weken vooruit te kijken, maar dit is nog niet echt realistisch.

Daarom hebben we voorlopig het volgende besloten.
Tot het einde van deze maand wordt over het al dan niet gedeeltelijk afblazen van de feestweek nog geen definitief besluit genomen.
Voor het vervolg zijn voor ons de adviezen en besluiten, nu en in de aankomende periode, van de overheden en RIVM leidend. 
De diverse externe organisaties, bedrijven en instellingen die ons faciliteren, goederen,diensten en producten leveren of op een andere wijze bij de feestweekopzet worden ingeschakeld, worden in de aankomende periode geïnformeerd en nagegaan hoe de verschillende scenario’s kunnen worden opgevangen. 
Hiernaast zal onderzocht worden of na de zomer een alternatief kan worden gevonden voor een fors aantal activiteiten die nu rond Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn gepland.

Wij hopen dat dit alles tot een goede, verantwoorde en gezonde besluitvorming leidt, waarover wij u uiteraard tijdig zullen informeren.
Heeft u op dit moment vragen, suggesties of ideeën laat het ons weten via info@stichtingsloep.nl

 


De 16e rally wordt voor u samengesteld, beschreven en verzorgd door Henny Miltenburg i.s.m. enkele SLOEP - vrijwilligers. U bent welkom vanaf 11.00 uur op het feestterrein aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Vanaf 12:30 uur start u. Inschrijfgeld is € 30,00 per auto/equipe ongeacht het aantal inzittenden.

ER KUNNEN MAXIMAAL 100 EQUIPES INSCHRIJVEN/DEELNEMEN

De rally heeft een gemiddelde rijtijd van ongeveer 4 uur (als u zich aan de opdrachten houdt). Wat u nodig heeft: vrolijk humeur, een goed stel hersens, een kiene navigator en passagiers die goed opletten. Denkt u ook aan pen, loep, markeerstift, plakband… je weet maar nooit waar je het voor nodig hebt. 


 


Voor u vertrekt moet de bestuurder / eigenaar van de auto een vrijwaringsverklaring ondertekenen.  Let wel: dit is een navigatierit en dus absoluut géén snelheidsrit. Als u goed navigeert komt u op de mooiste plaatsen en treft u in de berm de goede controlebordjes aan. De aangetroffen letters of cijfers vermeldt u op een deelnemerskaart, die u tezamen met het routeboek bij de start in ontvangst neemt.  

Maaltijd voor deelnemers, vrijwilligers en alle Loosdrechters:
Plaats:          Feesttent
Datum:          nb
Tijd:               van 17.30 tot 20.00 uur 
Na het succes van vorige jaren prolongeren wij graag de gezamenlijke maaltijd na afloop van de rally. Wij nodigen alle rallydeelnemers uit om na afloop van de rally in de feesttent aan lange tafels, samen met onze vrijwilligers en andere betrokken Loosdrechters, van een maaltijd te genieten. De prijs? U kunt het er zelf niet voor bereiden! Maaltijd: € 15,00 per persoon, drank op eigen kosten. 


SDRECHT
 

 
   
   
   
RallyEvents | Everserf 8, 3755 VK Eemnes | Telefoon: +31 6 53 23 55 29 | E-mail: info@rallyevents.nl
Algemene Voorwaarden | Disclaimer